SZKOŁA ŻEGLARSTWA KALISKIEGO OZŻ

szkolenia motorowodne

egzaminy na stopnie motorowodne

Zapraszamy