SEJMIK SPRAWOZDAWCZY KALISKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Witam Koleżanki i Kolegów!

               W imieniu zarządu KOZŻ, mam przyjemność zaprosić delegatów wyznaczonych przez Państwa kluby na Sejmik sprawozdawczy KOZŻ który odbędzie się 21 marca 2020 roku, o godz. 11:00 w pierwszym terminie lub o godz. 11:14 w drugim terminie.

O porządku obrad oraz regulaminie powiadomimy w odrębnej wiadomości.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Piotr Gulczyński