XLVII SEJMIK KALISKIEGO OZŻ 19 CZERWCA 2020

 Zarząd Kaliskiego OZŻ informuje, że  dniu 19 czerwca 2020r. odbędzie się  XLVII Sejmik Sprawozdawczy Kaliskiego OZŻ. Sejmik odbędzie się w Sali Recepcyjne Kaliskiego Ratusza . Pierwszy termin godzina 17.00 drugi termin godzina 17.15. Wszystkich delegatów zapraszamy do wzięcia udziału w obradach. Jednocześnie chcemy zapewnić, że w czasie obrad zostaną zapewnione odpowiednie warunki do bezpiecznego ich przeprowadzenia według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                    za Zarząd Kaliskiego OZŻ

                                                                                  Prezes KOZŻ Piotr Gulczyński

 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915 DSC3915

cznych przeciwepidemicznych

Głównego Ins
pektora Sanitarnego