ODSZEDŁ JAN GRACZ

30.05.2021 r. Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu na wieczną wachtę naszego Kolegi Jana Gracza, Prezesa KOZŻ w latach 1985-1988.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
gracz