kozz 71x90

Zarząd Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

przyznaje odznaki:

 

 

Honorową odznakę KOZŻ
Pobierz regulamin

 

Medal za szczególne zasługi dla KOZŻ
Pobierz regulamin