Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na stopień:

Sternika motorowodnego

Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na stopień:

Morskiego sternika motorowodnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ