kozz 71x90

Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski

Jest Organizacją Pożytku Publicznego, jest związkiem sportowym, członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego działającym na ternie południowej Wielkopolski od 45 lat.

Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski w chwili obecnej skupia 12 Klubów, które rejestrują blisko 500 członków.

Statutowym zadaniem Kaliskiego OZŻ jest popularyzowanie i rozwijanie sportów wodnych we wszystkich jego formach, podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, rozwijanie i upowszechnianie turystyki wodnej i żeglarskiej. Cele statutowe Kaliski OZŻ realizuję poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne dla dzieci, młodzież i dorosłych. Tylko w ciągu ostatnich 15 lat swojej działalności Kaliski OZŻ przeznaczył na rozwój żeglarstwa przeszło 900.000 zł.

Działalność Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego nie ma charakteru komercyjnego. Wszyscy członkowie Zarządu przez 45 lat pracowali i pracują społecznie. Nikt z nas nie otrzymuję wynagrodzenia bo praca i czas jaki poświęcamy ma służyć tylko i wyłącznie realizacji zadań zapisanych w statucie Kaliskiego OZŻ.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem
w imieniu Zarządu Kaliskiego OZŻ
Prezes Piotr Gulczyński.