Polskie patenty żeglarskie i motorowodne wegług rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

 

Stopnie motorowodne

Sternik motorowodny

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,
 • osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).

Morski sternik motorowodny

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich.

Kapitan motorowodny

Wymagania:

 • posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów morskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba powyżęj 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m oraz jeden rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich bez ograniczeń.

Mechanik motorowodny

Wymagania:

 • zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441kW,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Licencja - holowanie narciarza wodnego i/lub statków powietrznych

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadania co najmniej patent sternika motorowodnego,
 • zdanie egzaminu sprawdzającego po zakończeniu szkolenia.

Uprawnienia:

 • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów nawodnych,
 • holowanie statków powietrznych,

powyższe licencje można robić razem lub tylko jedną z nich.

 

Stopnie żeglarskie

Żeglarz jachtowy

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy sternik morski

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich po uzyskaniu stopnia żeglarza jachtowego, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18m po wodach morskich

Kapitan jachtowy

Wymagania:

 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej powyżej 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich

 

Osoby mające "stary" patent (tzn. wystawiony do końca 2012 roku), aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ z wnioskiem o wystawienie nowego patentu.